Back
  1. Để thánh nhạc thêm thánh thiện trong các nhà thờ VN, cần “nâng thánh nhạc lên tầm cao thêm nữa” (tức bổ sung kiến thức thánh nhạc cho mọi tầng lớp giáo dân VN).
  2. Để “nâng thánh nhạc lên…” cho mọi tầng lớp giáo dân VN, cần mở trường đào tậo thánh nhạc.
  3. Để trường đào tạo… đến được với mọi giáo xứ gần xa trên toàn quốc, trường cần dạy online.
  4. Để dạy online đạt hiệu quả cao, cần chia nhỏ các môn học (giúp học nhanh và không quá khó học)

Đó là ý nghĩa của Trường Tư thục Thánh nhạc Tiến Dũng.

Liên hệ