Chuyển đến thanh công cụ

Cha Tiến Dũng

Linh mục Nhạc sư Antôn Nguyễn Tiến Dũng, bút danh là Tiến Dũng,  sinh ngày 11.6.1924 tại Hà Đông, Hà Nội, mất ngày 9.8.2005 tại TP.HCM. Lãnh bằng Nhạc sư Sáng tác (Magistero) tại trường thánnh nhạc Sancta Cecilia (Roma), về nước năm 1965. Ngài là nhạc sĩ sáng tác thánh ca, tác phẩm tiêu biểu là Thân phận lưu đày, kiêm soạn nhạc gia âm nhạc cổ điển, tác phẩm tiêu biểu là Oremus cum organo. Ngài còn là giảng viên âm nhạc và thánh nhạc, từng dạy ở Nhạc viện Tp.HCM, là tác giả của nhiều sách giáo khoa âm nhạc lẫn  thánh nhạc: Bộ sách Hoà âm, Bộ sách Đối âm, Bộ sách Sáng tác, Bộ sách Sáng tác Thánh nhạc Thánh ca, sách Phối dàn nhạc, Tẩu pháp, Organo, Nhạc lý, Xướng âm, Điều khiển… sáng lập viên trường J.S.Bach (1968), sau đổi tên thành trường Suối Nhạc, dàn nhạc giao hưởng CTM cùng với ca đoàn Suối Nhạc (1979), thành lập và làm chủ tịch tiên khởi Ủy ban Thánh nhạc Toàn quốc năm 1968.

4 đức tính của cha Tiến Dũng: giản dị, khiêm tốn, thầm lặng và nghiêm khắc.

Liên hệ