Chuyển đến thanh công cụ

THÁNH NHẠC CHO CỘNG ĐỒNG

Bài 1: Nghệ sĩ

Bài 2: Bổn phận

Bài 3: Trường tư thục Thánh Nhạc Tiến Dũng

Bài 4: Chúc xuân

Bài 5: Hát dở

Bài 6: Nhiệm vụ

Bài 7: Cha Tiến Dũng

Bài 8: Nhầm lẫn

Bài 9: Hát

Bài 10: Hỏi

Bài 11: Ngọt ngào

Bài 12: Nhạc sĩ

Bài 13: Đẹp từ bên trong

Bài 14: Nổi tiếng

Bài 15: Ngòi bút Thánh Nhạc

Bài 16: Nghĩ đến người khác

Bài 17: Vali nổi tiếng

Bài 18: Thánh ca trong Thánh lễ

Bài 19: Sửa lỗi

Bài 20: Hai lối hát trong Thánh lễ

Bài 21: Hát Bản văn Phụng vụ

Bài 22: Người vợ lý tưởng

Bài 23: Tri âm

Bài 24: Thánh lễ & Opera

Bài 25: Thánh lễ & Opera 2

Bài 26: Thánh lễ & Opera 3

Bài 27: Thánh lễ & Opera 4

Bài 28: Thánh lễ & Opera 5

Bài 29: Thánh lễ & Opera 6

Bài 30: Thánh lễ & Opera 7

Bài 31: Thánh lễ & Opera 8

Bài 32: Thánh lễ & Opera 9

Bài 33: Thánh lễ & Opera 10

Bài 34: Nghe thánh ca để Cầu Đức Mẹ La Vang cho VN hết dịch nạn

Bài 35: Thánh lễ & Opera 11

Bài 36: Thánh lễ & Opera 12

Bài 37: Thánh lễ & Opera 13

Bài 38: Thánh lễ & Opera 14

Bài 39: Dựa tài kẻ khác

Bài 40: Hát xướng 1

Bài 41: Chúa nhân từ rộng lượng

Bài 42: Hát xướng 2

Bài 43: Cầu công danh

Bài 44: Hát xướng 3

Bài 45:Tên tù nước Sở

Bài 46: Hát xướng 4

Bài 47: Hồn nhiên như trẻ nhỏ

Bài 48: Hát xướng 5

Bài 49: Tiếng sáo Trương Lương

Liên hệ