Chuyển đến thanh công cụ

 

THAO THỨC

(NỖI LÒNG VỀ THÁNH NHẠC THẦY TRAO GỬI CÁC HỌC TRÒ)

 

 

PHẦN 1 

 1. Tự sự 1
 2. Việc làm đúng, cách làm sai
 3. Sai 4 mảng lớn: Hát cái gí? Hát cách gì? Hát với ai? Hát cho ai?
 4. Hát cái gì? – Hát Bản văn phụng vụ
 5. Hát cái gì? (tiếp theo) – 1 câu hỏi 2 cách trả lời
 6. Hát cái gì? (tt) – Hát là cử hành
 7. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 1: Không hát Bản văn phụng vụ
 8. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 2: Hát lung tung
 9. Hát cái gì? (tt) – Lịch sử của việc Hát lung tung
 10. Hát cái gì? (tt) – Lịch sử của việc Hát lung tung
 11. Tự sự 2
 12. Hát cái gì? (tt) – Lịch sử của việc Hát lung tung
 13. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 3: Ám ảnh phải hát đúng phụng vụ
 14. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 4: Không hề biết có Bản văn phụng vụ
 15. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 5: Chủ tế chỉ chủ sự phụng vụ
 16. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 6: Tự “mọc nhánh xấu”
 17. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 7: “Đạp nhầm” thuật ngữ chuyên môn
 18. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 8: Rủ nhạc đời “vào làm thánh nhạc”
 19. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 9: Mở cửa cho thói tục tràn vào phụng vụ
 20. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 10: Cho nữ tỳ “tay đôi” với Bà chủ
 21. Tự sự 3
 22. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 11: Lụt đại hồng … “thánh ca”
 23. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 12: Sách thánh ca nhiều đến hằng hà sa số
 24. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 13: Nhạc sĩ đông như quân của Thành Cát Tư Hãn
 25. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 14: Nền thánh nhạc VN hiện rất khó cho Ủy ban Thánh nhạc các cấp quản lý
 26. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 15: Thảm trạng “không chuyên sâu” về thánh nhạc
 27. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 16: Hoạch họe người làm đúng
 28. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 17: Ủy ban Thánh nhạc các cấp dư thừa thành viên
 29. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 18:Công tác imprimatur bị quá tải.
 30. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 19: Bài hát cứ bị sửa lời.
 31. Tự sự 4
 32. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 20: Ca từ “robot” trong thánh ca VN.
 33. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 21: “Bài hát có imprimatur?”, chuyện vô phương kiểm soát.
 34. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 22: Thích hát nhiều bè đuổi.
 35. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 23: Sính hát bài mới, lạ.
 36. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 24: Đua nhau lập ca đoàn.  
 37. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 25: Hát thánh ca ồn ào inh ỏi.
 38. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 26: “Ca đoàn càng đông người càng hoành tráng!”.
 39. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 27: “Lầy lội” việc chọn bài hát với các ca trưởng.
 40. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 28: Tiêu chuẩn chọn bài hát là “thiêng liêng”.
 41.  41.Tự sự 5
 42. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 29: Điều gì biết không đúng, nói sẽ ấp úng, phổ biến sẽ không rộng.
 43. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 30: “Phong trào” hát thánh ca tiếng nước ngoài.
 44. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 31: Tranh cãi không dứt cách chọn bài hát.
 45. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 32: Thánh ca dâng Chúa bị đem ra trình diễn mua vui.
 46. Hát cái gì? (tt) –Sai lầm 33: Ganh đua giữa các ca đoàn bằng tinh thần thế tục.
 47. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 34: Người đệm đàn thiếu đầu tư tim óc.
 48. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 35: Người đệm đàn biến thánh nhạc thành nhạc đời.
 49. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 36: Tính thiếu chuyên nghiệp trong thánh nhạc.
 50. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 37: Khinh nhờn Chúa qua ca hát phụng vụ.
 51. Tự sự 6
 52. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 38: Cho người sự chuyên nghiệp, cho Chúa cách “tội nghiệp”.
 53. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 39: Hát thánh ca cho người, vì người… Chúa chỉ là bình phong.
 54. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 40: “Hát thánh ca để lôi cuốn giới trẻ”, một quan niệm ngớ ngẩn.
 55. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 41: Hát thánh ca lúc nào cũng lo sợ Công đoàn chán hoặc buồn ngủ.
 56. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 42: Hát thánh ca với lòng ganh đua giữa các ca đoàn.
 57. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 43: Hát thánh ca bị xem như một sinh hoạt đạo.
 58. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 44: “Hát thánh ca để làm youtube
 59. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 45: Hát thánh ca thay đổi “thời trang phong cách” như thay áo
 60. Hát cái gì? (tt) – Sai lầm 46: Hát thánh ca không còn duy một mục đích chỉ để tôn vinh Chúa và thánh hóa tâm hồn tín hữu

PHẦN 2 

 1. Tự sự 7
 2. Hát cách gì? – Sai lầm 1: Thánh nhạc không biết mình là nữ tỳ của Phụng vụ.
 3. Hát cách gì? (tt) – Sai lầm 2: Thánh nhạc không biết nhiệm vụ của một nữ tỳ
 4. Hát cách gì? (tt) – Sai lầm 3: Thánh nhạc không biết cách phục vụ bà chủ Phụng vụ
 5. Hát cách gì? (tt) – Sai lầm 4: Nữ tỳ Thánh nhạc làm ngược lại với bà chủ Phụng vụ

 

Liên hệ